Op onze groeigroep bespreken we op ontspannen wijze gespreksonderwerpen aan de hand van de methode van het Evangelisch Werk Verband. Dit seizoen behandelen het nieuwe thema “ de Hoop die ons leeft”, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus De eerste brief van Petrus zal dit seizoen in een aantal kerkdiensten centraal staan.

Een extra reden om eens te komen kijken op een Gemeente Groei Groep.

De volgende avond is donderdag 26 oktober 2017. We behandelen het 4e hoofdstuk: We zijn heilig. We lezen 1 Petrus 1 :13-2:3  Weest heilig want ik ben heilig. We willen nadenken hoe heilig we ons zelf zien en hoe heilig God ons ziet.

U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. 

We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk. Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst.

Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

email: trouborst@zonnet.nl  of bel 538006