Op onze groeigroep bespreken we op ontspannen wijze gespreksonderwerpen aan de hand van de methode van het Evangelisch Werk Verband. Dit seizoen behandelen het nieuwe thema “ de Hoop die in ons leeft”, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus. De eerste brief van Petrus staat dit seizoen in een aantal kerkdiensten centraal, een extra reden kennis te maken met een Gemeente Groei Groep.

De volgende avond is donderdag 7 december 2017. We behandelen het 7e hoofdstuk: Werk

We lezen 1 Petrus 2 :18-25 Slaven erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. We lezen hoe Petrus, de slaven als gelijke ziet en hen bemoedigd. Wat betekent dit voor ons?

U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af.

We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk. Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst. Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden. email: trouborst@zonnet.nl  of bel 538006