Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en in de avonddienst is er aansluitend ook de Dankzegging. In beide vieringen gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. Vanmorgen staat in de verkondiging de Lofzang van Maria centraal en vanavond de Lofzang van Zacharias. De organist vanmorgen is de heer H. den Boer. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6  van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte tijdens deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Gave. Dit is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

De gave bij de avondmaalstafel is bestemd voor het Dorcas-project ‘Voedselzekerheid voor vrouwelijke boeren in Albanië’. Albanië wordt gekenmerkt door een grote emigratie van de mannelijke bevolking. De landbouw wordt dus veelal door vrouwen uitgevoerd. Met het project Landbouw en voedselzekerheid voor vrouwelijke boeren in Centraal-Albanië wil Dorcas een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede en honger van boeren op het platteland.

Inzameling Voedselbank Kerst

Komende zondag (10 december a.s.) hopen wij het avondmaal weer te vieren. We zijn inmiddels gewend dat er dan een inzameling wordt gehouden voor de Voedselbank. De week erop zou er een extra inzameling van de Voedselbank zijn voor de kerst, zodat de cliënten van de Voedselbank met de feestdagen een feestelijk voedselpakket kunnen krijgen.

Wij willen deze kerstinzameling betrekken in de inzameling van komende zondag. 

Buiten de gangbare houdbare producten vraagt de Voedselbank om o.a.: Kerststol, eieren, kaas, houdbare melk en koffie. Graag bevelen wij deze inzameling bij u aan. Laten we als gemeente om de mindere bedeelde medemens heen staan en hen een feestelijke kerst bezorgen. Alvast onze hartelijke dank!

Gebedskring Pauluskerk

Vandaag om 09.00 uur hoopt de gebedskring van de Pauluskerk weer bijeen te komen in één van de zalen van De Brug. Het is een goede zaak dat wij als gemeenteleden God de Vader mogen danken voor het vele goede dat Hij geeft. Aan ons persoonlijk, aan onze wijkgemeente. Maar ook brengen wij onze zorgen en moeiten bij Hem in het vertrouwen dat Hij hoort en op Zijn wijze en tijd verhoort. En bovenal willen wij Hem de lof toebrengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil. Het is immers adventstijd; tijd van gedenken en verwachten? Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen. Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met één van ondergetekenden.

Marius van Rouwendal, tel. 0182-526305 en Bert Vlot, tel. 0182-530271