Op onze Groeigroep behandelen we dit jaar het thema “ de Hoop die in ons leeft”, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus. De volgende avond is donderdag 22 maart 2018. We behandelen het 14e hoofdstuk: De goede Herder en de oudsten.

We lezen 1 Petrus 5 :1-7 Hoedt Gods Kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt.

U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee.  We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst

email: trouborst@zonnet.nl  of bel 538006