Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is dhr. H. den Boer. Ook een combo werkt mee aan de dienst. Vanmorgen is er kindernevendienst voor alle groepen  van de basisschool. Kindernevendienst wil zeggen dat de kinderen tijdens een deel van de dienst een eigen programma in een nevenruimte hebben.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Ook is er wat lekkers bij de koffie!

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje. (Groeneweg 42). Vanuit dit hofje begeleidt men mensen met maatschappelijke- en/of psychosociale problemen. In de tien woningen van het hofje bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huis-vesting met begeleiding. Daarnaast biedt men ambulante begeleiding en organiseert men gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

Ze doen hun werk op basis van een christelijke levensvisie.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst