De GemeenteGroeiGroep is een gespreksgroep waar we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband.

Het thema voor dit jaar is Leven in het koninkrijk.

We behandelen het negende hoofdstuk. Vreemdgaan. We lezen Matteüs 5:27-30 en Hooglied 4:1-7 en gaan in gesprek met elkaar over liefde of lust. We komen bij elkaar in jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk. Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst.

Als u/je graag deel wilt deelnemen, maar niet op donderdag kunt, neem dan ook even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.