De voorganger vanmorgen is proponent  C. Hendriks uit Ede en de organist is dhr. A. Koster.

Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het project Kerk in Actie/ Werelddiaconaat, het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer.