Op onze groeigroep bespreken we op ontspannen wijze gespreksonderwerpen aan de hand van de methode van het Evangelisch Werk Verband. Dit seizoen behandelen we het nieuwe thema “De Hoop die ons leeft”, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus. De eerste brief van Petrus zal dit seizoen in een aantal kerkdiensten centraal staan – een extra reden om een GemeenteGroeiGroep te volgen.

We behandelen dan het derde hoofdstuk: We zijn een levende hoop. We lezen 1 Petrus 1 : 3-12. Petrus stelt dat wij een levende hoop zijn. Waar baseert hij dat op? Was hij altijd zo overtuigd? We denken met elkaar na waarom Petrus ons een levende hoop noemt.

U of jij bent van harte welkom vanaf 19.45 uur voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst, e-mail trouborst@zonnet.nl of tel. 538006.

Als donderdag niet uit komt, neem dan ook even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.