De voorganger in deze avonddienst is de predikant ds. C. van den Berg. Een Goudse Glazendienst in de Sint-Jan (dienst onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Pauluskerk).

Een bijzondere dienst, omdat we voor het eerst meedoen met de Goudse Glazendiensten. Eén van de prachtige gebrandschilderde ramen staat dan centraal als illustratie bij de bijbelse verkondiging. Dit keer is gekozen voor glas 26 ‘het ontzet van Samaria’. In 2 Koningen 6 en 7 lezen we hierover. De stad Leiden schonk dit glas ooit, omdat zij zelf een vergelijkbaar ontzet meemaakten in 1574. Op het glas is heel veel te zien. Ds. Van den Berg zal bepaalde details eruit lichten (er is ook een beamer aanwezig) en dat indringende bijbelse verhaal dichterbij proberen te brengen.

Aan de dienst wordt ook meegewerkt door een gelegenheidscantorij o.l.v. Hermy Wiechers. Hierbij kan iedereen meedoen die graag zingt. Om 15.00 uur diezelfde middag begint de cantorij al in de kerk met het oefenen van de paar liederen die in de dienst zullen klinken. De dienst zelf begint om 17.00 uur. Van harte welkom!

Collecte in deze middagdienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het missionaire en diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Diverse gemeenteleden zijn vanuit onze gemeente elders in de wereld missionair en diaconaal werkzaam of bereiden zich voor om uitgezonden te worden.  Vandaag is uw gave bestemd voor de ondersteuning van het werk Erica Hijkoop in Roemenië. Erica is al jaren vanuit onze gemeente uitgezonden naar Roemenië waar zij verschillende diaconale projecten heeft opgezet in de jeugd- en ouderenzorg. Uw financiële hulp wordt gevraagd om de continuïteit van dit mooie project te waarborgen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.