De voorganger is ds. J. Schenderling uit Alphen a/d Rijn en de organist is dhr. N. Roggeveen. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het missionaire en diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Diverse gemeenteleden zijn vanuit onze gemeente elders in de wereld missionair en diaconaal werkzaam of bereiden zich voor om uitgezonden te worden.  Vandaag is uw gave bestemd voor de ondersteuning van het werk Erica Hijkoop in Roemenië. Erica is al jaren vanuit onze gemeente uitgezonden naar Roemenië waar zij verschillende diaconale projecten heeft opgezet in de jeugd- en ouderenzorg. Uw financiële hulp wordt gevraagd om de continuïteit van dit mooie project te waarborgen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.