In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. De preek is uit Exodus 18, waar Mozes bezoek krijgt van zijn schoonvader Jetro. Dit zet het nodige in gang, en wie weet ook wel in ons midden…

De organist is dhr. Johan van der Pol en het combo verleent medewerking aan deze dienst.

Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Ook is er oppas tijdens de dienst voor de allerkleinsten van 0-4 jaar.

 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor:

Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje.

‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje). Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 525925.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.