In de avonddienst gaat Ds. Ronelle Sonnenberg uit Utrecht voor. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Jan Willem Dannenberg.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor:

Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje.

‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje). Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 525925.

 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.