Deze zondag staat in het teken van het Heilig Avondmaal. ’s Morgens vieren we dat op lopende wijze. In de avonddienst is er een viering aan tafel. Beide diensten worden geleid door onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg. In de morgendienst lezen we uit Romeinen 14. Daar gaat het over verschillen die de gemeente dreigden te verscheuren. Paulus breekt een lans voor de eenheid en de aanvaarding in Christus. Dat sluit naadloos aan bij de viering van de maaltijd der verzoening, waar we samen uit dezelfde Bron (= Christus) putten.

In deze dienst neemt ook 9 kinderen afscheid van de kindernevendienst. Zij worden officieel welkom geheten als fulltimekerkgangers. Deze ‘overstap’ vindt plaats bij het doopvont: een indrukwekkend en ontroerend moment. De organist is dhr. Christiaan Ingelse. Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Ook is er oppas tijdens de dienst voor de allerkleinsten van 0-4 jaar.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: KiA-Werelddiaconaat/Pastorale en praktische hulp voor migranten Indonesië. De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen trekken naar andere provincies, of naar het buitenland, zoals bijv. Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het project van Dorcas in Jemen.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift digitaal kunt geven vindt u hier.