In de avonddienst, waarin voortzetting van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal is, lezen we drie korte bijbelgedeelten. Deze gaan allemaal over de hemel, als de plaats waar God woont. Maar waar is de hemel? Nu we met telescopen ontdekken dat het heelal gigantisch groot is, raakt de hemel niets steeds verder weg? Of zouden we er op een andere manier mee om moeten gaan? In de preek komt zo’n manier ter sprake, die ons kan helpen.

Het orgel wordt dan bespeeld door Melle de Vries, een gedreven leerling van Gerben Budding.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: KiA-Werelddiaconaat/Pastorale en praktische hulp voor migranten Indonesië. De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen trekken naar andere provincies, of naar het buitenland, zoals bijv. Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het project van Dorcas in Jemen.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift digitaal kunt geven vindt u hier.