In de ochtenddienst gaat voor Ds. C. van den Berg, Gouda.

De preek op Palmzondag gaat over Jezus’ intocht in Jeruzalem (Lukas 19:29-45) en dan met name over Jezus’ tranen daarbij. De organist is dhr. Henk den Boer en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes zondag 2 april 2023

De diaconale collecte is bestemd voor Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Er worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties, en wordt gedragen door vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers, koks en gastheren/ gastvrouwen zijn zeer welkom! Meld je aan: info@inloophuisdomino.nl. Zie www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte in alle diensten is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.