In de avonddienst zal voorgaan Ds. D. van Vreeswijk, Rotterdam.

Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Rob van Esseveldt. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes  zondag 2 april 2023

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De diaconale collecte is bestemd voor Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Er worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties, en wordt gedragen door vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers, koks en gastheren/ gastvrouwen zijn zeer welkom! Meld je aan: info@inloophuisdomino.nl. Zie www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.