Op Goede Vrijdagavond 7 april is er om 19.30 uur een dienst waarin ds. Kees van den Berg voorgaat. Daarin vieren we het Heilig Avondmaal. De organist is dhr. Johan van der Pol.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen vrijdag 7 april 2023 en Stille Week

De diaconale collecte is bestemd voor: Nes Ammim. Nes Ammim (‘banier van de volkeren’ – Jesaja 11:10) is een internationale christelijke werk- en leefgemeenschap in Israël en beoogt het gesprek en vertrouwen tussen joden en christenen te verbeteren. Deze dialoog is uitgebreid met ontmoetingen tussen inwoners van Israël met een uiteenlopende etnische en religieuze achtergrond. De leefgemeenschap wordt gerund door vrijwilligers uit Europa en medewerkers uit Israël. www.nesammim.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.