In de Stille Week zijn er gezamenlijke vespers samen met wijkgemeente De Oostpoort. We lezen daarbij uit het Mattheüsevangelie. Het thema is ‘Jezus volgen tot aan het kruis.’ Het is een mooie en goede manier om toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Van harte welkom dus! Deze vespers beginnen om 19.30 uur en duren een half uur. Dit is de volgorde:

  • Maandagavond 3 april in de Oostpoort o.l.v. Ds. Kees van den Berg
  • Dinsdagavond 4 april in de Pauluskerk o.l.v. Ds. Gerben Roest
  • Woensdagavond 5 april in de Oostpoort o.l.v. Ds. Gerben Roest
  • Donderdagavond 6 april in de Pauluskerk o.l.v. Ds. Kees van den Berg
  • Vrijdagavond 7 april in de Pauluskerk o.l.v. Ds. Kees van den Berg (viering Heilig Avondmaal)

Op Stille Zaterdagavond 8 april is er een bijzondere stilteviering in de Pauluskerk. Deze viering begint om 19.30u en duurt een half uur. Het thema is ‘(Ver)wachten’. Vanachter uit de kerk klinken de gebeden en lezingen en je kunt luisteren naar prachtige muziek. Van harte welkom!

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen Stille Week

De diaconale collecte is bestemd voor: Nes Ammim. Nes Ammim (‘banier van de volkeren’ – Jesaja 11:10) is een internationale christelijke werk- en leefgemeenschap in Israël en beoogt het gesprek en vertrouwen tussen joden en christenen te verbeteren. Deze dialoog is uitgebreid met ontmoetingen tussen inwoners van Israël met een uiteenlopende etnische en religieuze achtergrond. De leefgemeenschap wordt gerund door vrijwilligers uit Europa en medewerkers uit Israël. www.nesammim.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.