Jongerendienst met de heer K. Bos uit Goes

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed, votum en groet
 • Gebed
 • Lied – Licht aan (Hemelhoog 706)
 • Schriftlezing
 • Mentimeter
 • Lied – Zie de stroom van Jezus liefde (Opwekking 674)
 • Verkondiging
 • Collectemoment en lied: Stil mijn ziel (Opwekking 717)
 • Dankzegging en voorbeden
 • Lied –  Wonderlijk van Sela
 • Zegen