Jongerendienst met de heer Joshi van Veen uit Elspeet.

Collecte tijdens deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad. De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.