De voorganger in deze avonddienst is de predikant ds. C. van den Berg. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend. De organist deze dienst is de heer M. Oosterom.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. De diaconie organiseert in alle wijken de autodienst en de klussendienst. Dit jaar zijn vijftien deelnemers uit Gouda ingeschreven voor de vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn.
De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Tientjeszondag Werelddiaconaat

Vandaag wordt door het cluster Werelddiaconaat Gouda weer de jaarlijkse 10-tjes actie gehouden. Dit jaar zal de actie ten goede komen aan de Christenen in Bangladesh. Afgelopen zondag werden flyers uitgedeeld met watermosterd zaadjes, wat ons bindt met Bangladesh aangezien het een zéér waterrijk land is. Wij nodigen u uit om mee te doen aan de 10-tjes actie en tien euro te doneren.