Vanavond is er om 19.00 uur geen dienst maar  is er om 21.30 uur de sfeervolle kerstnachtdienst. De voorganger is ds. C. van den Berg en de organist is dhr. J. de Wit. Ook verleent een gevarieerd combo medewerking aan de dienst. Het thema is ‘Mysterie – Kerst met Paulus.’ Er is zelfs een link met het KerstWandelTheater!

Meer informatie over de Kerstnachtdienst

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.