Op 2 januari gaat ds. C.G. Graafland voor, voor onze gemeente geen onbekende! Organist is dhr. Nico Roggeveen. Deze dienst is weer online.

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor het missionair diaconaal werk. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.