De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer  M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

De dienst begint om 10:30!

Collecte tijdens deze ochtenddienst

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau.

De inkomsten zijn bestemd voor diaconale dienst in de samenleving en voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Met uw bijdrage kan dit werkdoorgang vinden.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.