Deze oudejaarsavond is de voorganger onze eigen wijkpredikant ds. C. van den Berg.

Collecte tijdens deze avonddienst

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau.

De inkomsten zijn bestemd voor diaconale dienst in de samenleving en voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Met uw bijdrage kan dit werkdoorgang vinden.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.