Vandaag is het een scholenkerkdienst. De kinderen van groep 3-5 en de leerkrachten van de Livingstoneschool zullen hun medewerking geven aan deze dienst met als thema: ‘Het mag wat kosten’, n.a.v. de zalving van Jezus door Maria (Mattheüs 26). De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer N. Roggeveen. Ook is er muzikale medewerking van enkele comboleden.

Vandaag is er geen kindernevendienst. Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het missionaire en diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. De collecte vandaag is bestemd voor de familie Los in Nepal. Josien is directeur van ECEC. De verbetering en uitbreiding van het onderwijs aan kleuterleidsters heeft haar voortdurende aandacht. Ad heeft in Tansen voor het zendingsziekenhuis een groot waterbassin aangelegd. Het ziekenhuis is daardoor zelfvoorzienend. Verder heeft hij contact met blinden om hun leefomstandigheden te verbeteren.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.