In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is Leven met de Psalmen. In een aantal kerkdiensten zal komend winterseizoen ook stilgestaan worden bij de Psalmen. Een extra reden om een Gemeente Groei Groep te volgen over de Psalmen.

De volgende avond is donderdag 16 maart 2017. We behandelen het 12e hoofdstuk: Je kunt mijn liefde niet mislopen! We lezen Psalm 139: 9-10:

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee, 

ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden.

We willen nadenken over Gods aandacht voor ons, we kunnen er niet aan ontsnappen! U of jij bent van harte welkom om 19.45 uur voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst. Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie