Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. Ook verleent kinderkoor Joy medewerking aan de dienst. Het is een speciale dienst, omdat we bijzondere gasten in ons midden hebben: mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is ‘Al gaat de storm tekeer…’

Vanmorgen is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Dan zal ook Miep van Leeuwen een presentatie geven over haar werk in Sierra Leone.

Collecte in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Werelddiaconaat (KiA)/Visserijslaven in Ghana naar huis. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en  gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op.

Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen