Vanavond is de voorganger ds. C. van Duijn (voor St-Janswijkgemeente wijk B) en de organist is de heer A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Werelddiaconaat (KiA)/Visserijslaven in Ghana naar huis. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en  gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op.

Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen