Ochtenddienst met ds. C. van den Bergt, Gouda 

Organist is deze keer het Combo

Hartelijk welkom bij de Pauluskerk. Vanmorgen is de dienst voorbereid met de tieners van de club Stepping Stones, zij werken ook mee aan deze dienst. Het thema is: A match made in heaven centraal staat Ruth 3. De voorganger is onze wijkpredikant ds. C. van den Berg en het combo verleent medewerking aan de dienst.

De dienst bijwonen

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de anderhalve meter afstand weer in te voeren.

Dat betekent dat u zich weer van tevoren moet aanmelden voor de dienst.  U kunt zich hiervoor inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. U kunt onze diensten ook op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Gezegende diensten toegewenst!

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De diaconale collecte is bestemd voor: Wijkgebonden diaconaal werk. Het doel van deze collecte wordt per wijkgemeente bepaald, dus niet Goudabreed. Gemeenteleden mogen zelf een doel aandragen, uiteindelijk wordt er één doel gekozen. Een mooie manier dus om de diaconale collecte ‘dichterbij’ te brengen. Omdat uit de gemeente geen voorstellen kwamen hebben de diakenen van de Pauluskerk deze collecte bestemd voor het werk van Gerard en Janneke de Wit in Schwerin, Duitsland.
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.