Avonddienst met Ds. J. Maasland, Den Haag (enkel online-dienst)

Organist dhr. Rob van Esseveldt

De dienst bijwonen

Door de avondlockdown afgekondigd door de overheid. Zal de avonddienst alleen online te volgen zijn.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De diaconale collecte is bestemd voor: Wijkgebonden diaconaal werk. Het doel van deze collecte wordt per wijkgemeente bepaald, dus niet Goudabreed. Gemeenteleden mogen zelf een doel aandragen, uiteindelijk wordt er één doel gekozen. Een mooie manier dus om de diaconale collecte ‘dichterbij’ te brengen. Omdat uit de gemeente geen voorstellen kwamen hebben de diakenen van de Pauluskerk deze collecte bestemd voor het werk van Gerard en Janneke de Wit in Schwerin, Duitsland.
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.