Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In de viering gaat voor ds. W.B.H. ten Voorde uit Nunspeet. De organist vanmorgen is dhr. M. Oosterom. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er geen koffiedrinken.

Inzameling voedselbank

Zoals inmiddels gebruikelijk houden we dan ook weer een inzameling voor de voedselbank. Houdbare levensmiddelen maar ook shampoo, tandenborstels, tandpasta en wasmiddel zijn van harte welkom. We danken u alvast weer hartelijk voor uw gulle gaven. Namens de cliënten van de voedselbank en de diaconie, Idelette van Maaren.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. De zomerperiode is voor de één een tijd om naar uit te zien, voor ouderen kan deze periode lang duren, omdat veel activiteiten stil liggen en veel mensen op vakantie zijn. Er worden deze zomer activiteiten georganiseerd in de verschillende wijkgemeentes. Het project ‘Kom aan tafel’ nodigt ouderen uit regelmatig aan te schuiven bij mensen in de buurt. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN Gouda breed de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd. Het Vakantiebureau  is gespecialiseerd in senioren vakanties.

Tientjeszondag Werelddiaconaat 

Vandaag wordt door het cluster Werelddiaconaat Gouda weer de jaarlijkse 10-tjes actie gehouden. De giften voor  de Tientjeszondag kunnen in de melkbussen worden gedaan, het jaardoel van Werelddiaconaat is Mercy Ships.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

De gave op de avondmaalstafel is bestemd voor het Dorcas project “Voedselzekerheid voor vrouwelijke boeren in Albanië”. Albanië wordt gekenmerkt door een grote emigratie van de mannelijke bevolking. De landbouw wordt dus veelal door vrouwen uitgevoerd. Met het project Landbouw en voedselzekerheid voor vrouwelijke boeren in Centraal-Albanië wil Dorcas een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede en honger van boeren op het platteland. De begunstigden zullen beter in staat zijn groenten te verbouwen en een hogere productie te bereiken met behulp van goed beheerde groentekassen.