In het kerkblad is al aangegeven dat we op woensdagavond 14 juni onze voorbereiding kunnen treffen op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 18 juni. Het gaat hierbij om een gezamenlijke bijeenkomst van Pauluskerk en Oostpoort. In tegenstelling tot wat in het kerkblad vermeld is, vindt deze voorbereiding plaats in De Oostpoort, Aderpolderweg 19 om 20:00 uur.