De voorganger vanmorgen is ds. C. Cluistra uit Capelle aan de IJssel en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Gebedskring Pauluskerk

Deze morgen is er om 9 uur weer gebedskring in een van de zalen van De Brug. Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met Marius van Rouwendal, tel. 526305, of Bert Vlot, tel. 530271.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Voedselbank in Gouda en omgeving. De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod van voedsel bij elkaar. Meestal is er, dankzij onze sponsoren voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Steeds meer kerkgemeenten zamelen in dit verband ook extra producten in bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De tweede collecte is deze zondag voor de Wijkkas. U ondersteunt daarmee ons wijkwerk actief met uw bijdrage.