Avonddienst met ds C. van den Berg (Jongerendienst, thema: “Daar zit muziek in”). Medewerking wordt verleend door ons eigen combo.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Voedselbank in Gouda en omgeving. De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod van voedsel bij elkaar. Meestal is er, dankzij onze sponsoren voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Steeds meer kerkgemeenten zamelen in dit verband ook extra producten in bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De tweede collecte is deze zondag voor de Wijkkas. U ondersteunt daarmee ons wijkwerk actief met uw bijdrage.