De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist isdhr. M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden.De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Nonfood-bank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van prak-tische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële onder-steuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.