De voorganger vanmorgen, op deze tweede zondag in de Veertig-dagentijd, is ds. C. van den Berg en de organist is dhr. A. Koster. Cantorij Cantabile o.l.v. Willeke Hagoort verleent medewerking. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of limonade.

Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Jeugddiaconaat.

De focus van het Jeugddiaconaat ligt in onze wijkgemeenten bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kan je daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te staan. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst