Avonddienst met ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Jeugddiaconaat.

De focus van het Jeugddiaconaat ligt in onze wijkgemeenten bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kan je daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te staan. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst