Avonddienst in de Pauluskerk, Ds. C. van den Berg, Gouda

’s Avonds is er de voortzetting van en de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan vervolgen we de serie uit Openbaring. Hoofdstuk 18 staat centraal: de val van Babylon. Dat leidt tot een aangrijpend lied vanuit de hemel. Wat heeft dat ons te zeggen? Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan de Wit.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 3 juli 2022

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor een project van Kerk in Actie. Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie. Info: www.kerkinactie.nl/onderwijsindia

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.