Ochtenddienst met Ds. C. van den Berg, Gouda

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Dat zal op lopende wijze gebeuren. In de verkondiging staat Lukas 10:38-42 centraal, hetzelfde gedeelte waarmee ds. Van den Berg 25 jaar geleden intrede deed in zijn eerste gemeente in Broek op Langedijk. In deze dienst nemen ook vier kinderen afscheid van de kindernevendienst: Anne van der Graaf, Luuk Jacobs, Jefta Timmer en Michelle de Wit. We heten hen welkom als fulltime-kerkgangers. Dat zal gebeuren bij het doopvont. Een bijzonder moment, voor hen, voor hun (groot)ouders en voor ons als gemeente. De organist in deze dienst is dhr. Dick den Hertog.

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Er is een crèche voor de opvang voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 3 juli 2022

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor een project van Kerk in Actie. Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie. Info: www.kerkinactie.nl/onderwijsindia

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.