De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is dhr. B. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord. Na de dienst is er een presentatie van Miep van Leeuwen

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Diaconaal kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.