Avonddienst met ds. C. van Dis uit Nieuwegein

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Diaconaal kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.