Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant ds. C. van den Berg en de organist is dhr. J. de Wit. Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Deze dienst staat in het kader van de ‘diaconale zondag’ en is voorbereid samen met de diakenen. Het gaat over onze dienstbaarheid aan de ander, ook in onze eigen stad. 

Collectemededelingen

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Najaarszendingscollecte. O.a. voor goede predikanten opleiden in Zambia (KiA) en Een nieuw begin in Colombia (GZB)

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.