Vanavond om 19.00 uur is er een jongerendienst met ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg en muziek door het combo.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten. Info: Diaconaal consulente/ Joyce Schoon, Oosthaven 31-C, 2801 PD Gouda.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de wijkkas.