Hartelijk welkom bij de Pauluskerk. I.v.m. het Coronavirus is er vandaag alleen een morgendienst die online mee te beleven. Via de Lucaskastjes, Kerkomroep.nl en YouTube. In deze dienst gaat onze eigen predikant ds. C. van den Berg voor. De organist is de heer H. van der Kolk en het combo verleent muzikale medewerking.

Bekijk de dienst via YouTube!

Collecte ten behoeve van deze ochtenddienst

De diaconale collecte is bestemd voor het Ouderenwerk. Vrijwilligers en diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. U kunt denken aan administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst en de ouderenbezoekgroepen.

Ook is er een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom en uitleg bij liturgische schikking
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen Evangelische Liedbundel 261 ‘Aan uw voeten, Heer’
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Mattheüs 26:6-16
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over ‘Jezus om uw lijden groot’
 • Collecten
 • Zingen Gezang 430:1,2,5,7 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde.’
 • Gedenken van overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Orgelspel