Vesperdienst met de heer D. van Dijk. De vesper begint om 19.30 uur en duurt een half uur. De vesperdienst kan worden gevolgd via YouTube.

Collecte voor deze vesperdienst

De diaconale collecte is bestemd voor Het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. Het Noodfonds verleent financiële hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van kerkgemeenschappen en particuliere fondsen.

Er is ook een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Orde van dienst

 • Votum en Groet
 • Aanvangstekst:  Psalm 31: 1 – 3
 • Woorden van Bonhoeffer:
 • Zingen: Gezang 177: 1 en 2.
 • Lezing: Psalm 31: 4 – 9 en 13 – 20
 • Overdenking
 • Zingen: Gezang 182:2.
 • Gebed in grote nood (Bonhoeffer)
 • Gebeden
 • Zegen
 • Muziek