Ochtenddienst met ds. C.L. de Rooij, Rotterdam. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven. De organist is de heer J. de Wit en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte bestemd voor plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • orgelspel
 • welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 • stil gebed, votum en groet
 • aanvangstekst: Mattheus 6: 6-8
 • zingen: Psalm 27: 1 en 4
 • Geboden uit: Marcus 12: 28 – 33
 • zingen: ‘Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam’ (Hemelhoog 460)
 • gebed
 • kindermoment
 • 1e Schriftlezing: Johannes 14: 1 -14
 • zingen: Gezang 234: 1 ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen’
 • 2e Schriftlezing: Johannes 14: 15 – 21 en Romeinen 8: 12 -17
 • zingen: Gezang 234: 2
 • verkondiging
 • meditatief orgelspel en collectemoment
 • zingen: ‘Onze Vader’ (ELB 466)
 • dankgebed en voorbeden
 • zegen