Het is vandaag Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. We vieren dit geweldige feest in onze online-dienst.

I.v.m. het Coronavirus is er alleen een morgendienst die online mee te beleven is via pauluskerkgouda.nl/youtube, kerkomroep.nl en via de Lucaskastjes. In deze dienst gaat onze eigen predikant, ds. C. van den Berg voor. De organist is de heer  C. Ingelse en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte, de Pinksterzendingscollecte, bestemd voor de projecten Kerk in Marokko (KiA) en ‘Waar meest nodig’ (GZB)

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
  • 1) ‘Komm Heilger Geist, Herre Gott’ (Liedboek 240) van Dietrich Buxtehude
  • 2) Komm Schöpfer, Heiliger Geist (Liedboek 239) van Johann Sebastian Bach
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Opwekking 803 ‘Vol ontzag’
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Handelingen 2:1-13
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over ‘In Christus is noch oost noch west’ (Liedboek 308)
 • Collectemoment
 • Zingen Johannes de Heer 57 ‘Er komen stromen van zegen’
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Gezang 477 ‘Geest van hierboven’
 • Zegen
 • Orgelspel Improvisatie ‘Kom Schepper God, o Heilige Geest’ (Liedboek 239)