Ochtenddienst met ds. C. van den Berg. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte bestemd voor het diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau, zoals dienst in de samenleving en oecumene.

Ook is er een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 217 ‘U maakt ons één’
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Filmpje met gemeenteleden in hun thuissituatie
 • Schriftlezing: Genesis 32:23-33
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over Gezang 461 ‘O hoogt’ en diepte, loof nu God’
 • Collectemoment
 • Zingen: Op Toonhoogte 190 ‘Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta’
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Orgelspel