Ochtenddienst met ds. C. van den Berg. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven. De organist is de heer N. Roggeveen en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De collect is bestemd voor Activiteiten Cluster Kerk en Vluchteling. Jezus zegt ‘wat je voor een vreemdeling hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’. En dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. De mensen komen uit zeer uiteenlopende landen, onder andere uit Syrië, Somalië, Eritrea, Burundi, Irak en Nigeria. Het cluster biedt hulp aan deze mensen en een luisterend oor. Samen maken we het verschil met onder meer het maatjesproject en werkervaringsproject, ‘Tafels van hoop’, de taal-oefengroepen en het samen sporten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Gezang 488b
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Filippenzen 2:1-18
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel + collectemoment
 • Zingen: Hemelhoog 647 ‘Kom nu is de tijd: aanbid Hem’
 • Gedenken overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Orgelspel